Гродненское областное отделение ОО"Союз писателей Беларуси"

ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ
Аліна САБУЦЬ

«Раман-эсэ Алега Лойкі «Як агонь як вада…»: мадыфікацыя мастацкай біяграфіі»
Святлана ТАРАСАВА

«Жанрава-стылёвыя асаблівасці паэм Людмілы Кебіч»
Анатолий АВРУТИН

ИЗ БОЯ ВЕРНУЛСЯ: размышления над новым романом Николая Чергинца
Дмитрий РАДИОНЧИК

«На вкус и цвет»
Алена КЕДЗІК

«Традыцыйнае і наватарскае ў сучасных загадках пісьменнікаў Гродзеншчыны»
Елена КИСЕЛЬ

«О необходимости литературной экспертизы»
Елена КИСЕЛЬ

«Насколько логичным должно быть художественное произведение?»
Елена КИСЕЛЬ

«Какой должна быть критика?»
Яўгенія ШЫЦЬКА

«Рух у патрэбным кiрунку»
Алiна САБУЦЬ

«Я прикоснулась к волшебству строки...»
Дзмітрый ЖЫВУШКА

«Жанр літаратурнай казкі ў творчасці беларускіх пісьменнікаў (на прыкладзе твораў Г. Скаржынскай-Савіцкай і Г. Самойла)».
А.Э.Сабуць

Канцэпт «душа» ў публіцістыцы Рыгора Барадуліна
Вікторыя СПІРЫДОН

«Роля Гродзеншчыны як малой радзімы ў лёсе і творчасці Зоські Верас»
А.В. Руцкая

Да 95-годдзя падручніка «Родныя шляхі»
А.Э.Сабуць

«Мадэль «маладой Беларусі» ў публіцыстыцы Янкі Купалы»
Ядвіга РАЙ

«Прыняць сябе з любоўю»
М.М. Пракопчык,
С.М. Рошчын

«Функцыі адзення ў мастацкім свеце апавяданняў Вячаслава Адамчыка»
Мария ИЛЬЕНКОВА

«Писатель с душой музыканта»
Руслан КАЗЛОЎСКІ

«Я ўся Радзіма…»: Мастацкае асэнсаванне рэалій малой радзімы ў зборніку паэзіі Людмілы Кебіч «Бэзавы дом»
Расціслаў КАЗЛОЎСКІ

Запалі лучыну, маці...
Аліна САБУЦЬ

«Мадэль "жаночага шчасця" ў сучаснай беларускай паэзіі
Ирина ФОМЕНКОВА

«Во имя торжества таланта»...
Аліна САБУЦЬ

«Пераклады – што жанчыны...» : пра «прыгожыя» і «верныя» пераклады»...
И.Н.Боровик

Отзыв о документальной
повести Ирины Фоменковой

«ЕГО СУДЬБА - ФУТБОЛ»...
Аліна САБУЦЬ

«Зорны свет зямной паэткі: партрэт Яўгеніі Янішчыц»...
Ксенiя Навiцкая, Ларыса Эйсмант

«Мастацкая адметнасць паэзii Iрыны Данiк»...
Аліна САБУЦЬ

«Беларускія Чукоўскія і
Карней Чукоўскі
на Беларусі»...
Ала КЛЕМЯНОК

« Валерыу Бутулеску: Нейкі час я жыў у душы адной жанчыны. Якая цесната!»...

Таццяна Кляшчонак

« Спатканне з Яе Вялікасцю Кнігай»...

Таццяна Буйноўская

« Артур Цяжкі. Мая маленькая радзіма»...

Дмитрий Радиончик

«Во власти совпадений»

Дмитрий Радиончик

«Пейзажи чувственной палитры»

Дмитрий Радиончик

«Космос – малая родина фантаста»

Анастасия Кулевич

О ПОВЕСТИ И.В.ФОМЕНКОВОЙ «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР»

Кастусь Змачынскі

«МАСТЫ ЛУЧНАСЦІ»

Ксенія Гуліда, Таццяна Лойша

«СІМВОЛІКА ВОБРАЗУ ВЯРБЫ Ў БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ І АЎТАРСКІХ ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАХ»

Дмитрий Радиончик

«ПОПЫТКА КАК ЖАНР ИСКУССТВА»

Дмитрий Радиончик

«И СНОВА – РАЗДУМЬЯ, СОМНЕНИЯ...»

Дмитрий Радиончик

«У слов есть цена, несомненно…»

Алена Якалцэвіч, Марына Пракопчык

«Матыў сну ў драматычнай паэме Міколы Арочкі “Курганне”»

Антон ПІЛІПЧЫК

«Пра жыццё не ў “нябесных высях”»

О.А. Гриневич

«… Помесь радуги, спирта, черновика».

Кулевич Анастасия

ТЕМА ГОРОДА ГРОДНО В ТВОРЧЕСТВЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЭТА В.С.КУДЛАЧЁВА ...

М.М.Пракопчык, С.Рошчын

«Хрысціянскія святыні Гродзеншчыны ў мастацкім асэнсаванні беларускіх паэтаў»...

С.А.Горская
«Тайна любви – тайна слова»....
Алеся ЛАПIЦКАЯ
«Калі ў пашане талерантнасць...»...
И.С. СКОРОПАНОВА
«МИНСКАЯ ШКОЛА» НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ....
Ирина Даник.
«Вместе с народом»...
Ирина Фоменкова
«Исповедальная лирика Людмилы Шевченко»...
І.В. САВЕРЧАНКА
«ЗДАБЫТКІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЛІТАРАТУРЫ»...
Татьяна СТУПАКЕВИЧ
«Душой писать непросто...»...
С.П.Костырко
«Современная русская литература: направления, тенденции развития, новые имена»...
Лариса Хатько
О книге А.Сазанчука “Там, где Нёман рвёт берега”...
Міхась ГУБЕРНАТАРАЎ
«КНІГА РОДНАЙ ЗЯМЛІ»...
Святлана Тарасава
«Пад уплывам зорных серанад…»
Нiна Шчарбачэвiч
«Карэспандэнт «Звязды» праехалася па знакавых мясцінах Элізы Ажэшкі»...
Алексей Сазанчук
«Афганская война – наша боль, наш плач…»...
Сергей Китун

«…Нёман рвёт берега» на Гомельщине»...
Нiна Шчарбачэвiч

«Карэспандэнт «Звязды» наведала музей Цёткі»...
Людмила Кебич

Рецензия на книгу А.Сазанчука «Там, где Нёман рвёт берега»...
Ганна Палякова

"Падмануць… Напалеона"...
Анатоль Брусевіч

"Ад сэрца да сэрца"...
Марына Пракопчык,
Паліна Мікановіч

"Вобраз Каложы ў мастацкім асэнсаванні беларускіх паэтаў"...
Алеся ЛАПІЦКАЯ

"Не давяраць… сабе?"...
Марыя Войцiк

"Казачная палiтра будняў"...
Дмитрий Радиончик

«Белые мосты» Валерия Гришковца — какие берега они соединяют?...

Ирина Фоменкова

"Обаяние скорби"...
Дмитрий Радиончик

"НЕ ОБРЫВАЕТСЯ НИТЬ"...
О сборнике поэзии Елизаветы Полеес "Не приучай меня к себе..."

Анатолий Апанасевич

О творческом герое книг поэта Дмитрия Радиончика...

Дмитрий Радиончик

О книге поэта Романа Житко «Железные крылья» ...

Тамара Мінютка, Кацярына Захарэвіч

"Кастрычніцкая місія літаратурных часопісаў" ...

Ніна РЫБІК

"Прарок у сваёй Айчыне"...

Ала КЛЕМЯНОК

"Няспынны бег, шалёны бег"...

Анатоль Брусевіч

"ПА ІНШЫ БОК РЭАЛЬНАСЦІ"...

Ирина Фоменкова

«От демагогии к плюрализму»...

Владимир Егорычев

«Отравленные семена опять прорастают»...

Ніна РЫБІК

«Зразумей і чужое» ...

Юлія Куліпа

«Першая сустрэча з творчасцю Вольгі Іпатавай» ...

Наста Грышчук

«УДАРНЫ ЛIПЕНЬ» ...

Людміла Захарэвіч

«ЧАРОЎНЫ ВОДАР РАДЗІМЫ» ...

Кристина и Валентина Побежко

«ЧЕЛОВЕК, ЗЕМЛЕЙ КРЕЩЕННЫЙ» ...

ИРИНА ФОМЕНКОВА

"СЕРДЦЕБИЕНИЕ СТИХОВ" ...

Галіна АНДРЭЕВА

"ЦI ВIНАВАТАЕ ЛЮСТЭРКА?" ...

Алексей Сазанчук

"ГОЛОС СОВЕСТИ" ...

Дмитрий Радиончик

"НАВСТРЕЧУ ПОПУТНОМУ ВЕТРУ" ...

Ирина Фоменкова

"КНИГА, КОТОРОЙ МЫ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ" ...

Диана Аверьянова, Марина Прокопчик

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ ТАТЬЯНЫ СУЧКОВОЙ ...
Руслан Казлоўскі

РЭЛІГІЙНЫ ВЕКТАР У ІДЭЙНА-ФІЛАСОФСКІМ ЗМЕСЦЕ ПАЭЗІІ ЛЮДМІЛЫ КЕБІЧ ...
Людміла Кебіч
Водгук на кнігу вершаў Галіны Жывіцы “Вачыма берасцянкі”...
Людміла Кебіч
Водгук на кнігу вершаў Віктара Курловіча «Пах медуніцы”...
Дмитрий Радиончик
«ТОЛЬКО БЫЛИ БЫ ЗАМЫСЛЫ ДОБРЫМИ!..» лирическая демонология Людмилы Клочко...
Дмитрий Радиончик
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЖУРНАЛЕ «БЕЛАЯ ВЕЖА», №1 (16) 2015 ...
Дмитрий Радиончик
В ЭТОМ ОКАЯННОМ СЕНТЯБРЕо книге стихов НИКОЛАЯ НАМЕСТНИКОВА «ЛИСТОПАД ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ»...
Дмитрий Радиончик
< КРИК ОСТАЁТСЯ ЖИТЬ… о книге стихов АЛЕКСАНДРА СЛАЩЁВА «УГОЛ»...
Дмитрий Радиончик
ШКАЛА ЛЮБВИ У КАЖДОГО СВОЯ... о книге стихов НАТАЛЬИ БАТРАКОВОЙ «Я ИГРАЮ НЕ ПО ПРАВИЛАМ»...
Дмитрий Радиончик
КАК ЖИВЁШЬ ТЫ, ЧЕЛОВЕК?.. о книге НИКОЛАЯ СЕРОВА «TRIOLETS»...
Наталья Павлюкевич
< Каким видят Гродно поэты ...
Тамара КАСАКОЎСКАЯ
Блізкі чалавек прынес мне кніжку вершаў Алы Клемянок “Рэфлексіі”. Ці варта мне было разгортваць яе старонкі ...
ИРИНА  ФОМЕНКОВА
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА В ПОВЕСТИ ЛЮДМИЛЫ КЕБИЧ «ДАМІНАНТЫ ЛЁСУ» ...